Velkomst

OBS: Opdateret velkomstbrev ang. præparat 11-15  

                                                                                                                       Rigshospitalet 6.1.2020.
Kære kursist.
 
Tiden nærmer sig for afholdelse af ” Specialespecifikke kursus I Nedre luftveje”, som afholdes 27. – 29. januar 2020 på Rigshospitalet, Patologi afdelingen, 4.sal, store konferencerum
 
DPAS-hjemmesiden er nu klar og kan benyttes af jer alle   Virtuel kursus ”kasse” for såvel non-maligne som maligne sygdomme i nedre luftveje er tilgængelige. 
 
Jeg har på tidligere kurser udsendt en vævsblok som kursisterne selv skulle lave de relevante farvninger på for at stille en diagnose og kursisterne skulle fremlægge resultatet på kurset. Det har fungeret rigtig godt, men af forskellige årsager, kan dette ikke længere lade sig gøre. I stedet får i flg. opgave son forberedelse til kurset:
 
 
• Medbring et præparat på kurset fra jeres afdeling. Det kan være et præparat med primær lunge cancer af en hvilken som helst type, eller en metastase til lungen fra en cancer udenfor thorax. Det kan være et operationspræparat, en histologisk biopsi eller en cytologisk prøve. Det SKAL IKKE være en raritet, men allerhelst et ”standard” præparat. Mange af jer har ikke set så mange lungeprøver (nogle har måske aldrig set eet ☹) og derfor må det meget gerne være et ”let” tilgængelige præparater. Medbring gerne lille relevant sygehistorie. I skal på kurset gennemgå præparatet ved mikroskop, og I har ca. 10 minutter til dette.

• En del af jer er lige nu på afdelinger hvor der diagnosticeres lunge prøver. Kontakt ”lunge teamet” og bed dem give jer et præparat, der lever op til ovennævnte beskrivelse. (jeg kontakter lungepatologerne i særskilt mail, så de vil være orienterede).

• Nogle af jer er lige pt på afdelinger uden lunge prøver. Jeg ved ikke hvem af jer det er. Send mig en mail, så finder jeg en løsning på dette 😊
 

 
Om non-neoplastiske sygdomme:
Det er et stort emneområde, hvor Karen Ege Olsen vil give en vejledning til systematisk tilgang og gennemgå udvalgte sygdomme indenfor:

• Interstitielle lungesygdomme

• Granulomatøse forandringer

• Rygerrelaterede forandringer

• Infektioner

• Amyloidose

Besvarelse på præparat 11-15 skal sendes til karen.ege.olsen@rsyd.dk senest d. 24. januar 2020. Derefter sender hun sine diagnoser samt PowerPoint til kurset.


 
Der vil blive serveret frokost alle dage. Endvidere vil der være kaffe og te ad libitum. Lidt til den søde tand vil der nok også være.
 
Er der noget, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at kontakte mig. 
 
Vi glæder os til at se jer og vi håber I får et udbytterigt kursus.
 
God arbejdslyst 😊.
 
 
Mange hilsner på undervisernes vegne
 
Birgit Guldhammer Skov

_