Velkomst

Rigshospitalet 4.december 2018


Kære A-kursist.
 
Tiden nærmer sig for afholdelse af ” Specialespecifikke kursus I Nedre luftveje”, som afholdes 7. – 9. januar 2019 på Rigshospitalet, Patologi afdelingen, 4.sal, store konferencerum   Programmet og andre informationer ligger på DPAS hjemmeside.   Hvis du skal med på kurset bedes du sende mig en e-mail på flg. adresse:
 
Bsko0020@regionh.dk 
 
Så vil du nemlig modtage en kuvert med materiale til forberedelse til kurset. I denne kuvert finder du en vævs blok eller ufarvede fra tumor i nedre luftveje eller metastase herfra. På den skal du lave de relevante farvninger, der er nødvendige for at stille diagnosen på materialet i blokken. Lav de kemisk og immunhistokemiske farvninger, der er nødvendige – og ikke flere!  Jeg håber jeres laboratorium vil være hjælpsomme i denne forbindelse. Kliniske oplysninger vil medfølge i beskedent omfang – alle præparater er fjernet fra patienter med ”tumor i nedre luftveje eller pleura”. Har du  - når du arbejder med materialet - specifikke spørgsmål kan du altid sende mig en mail. Overvej nøje hvilke farvninger du har brug for. Og undgå at lave nogle ”bare for en sikkerheds skyld”.  Dette er vævs blokke fra resektater, hvor der i princippet er meget væv, men ofte i klinikken har man sparsomt materiale fra processer i lungerne og må nøje overveje hvilke farvninger man kan få diagnostisk information af. Der er i øvrigt andre grunde til kun at lave de ”relevante” immuner. Det kan vi diskutere på kurset. Disse cases skal fremlægges af jer på kurset.  I vil få max. 10 min til gennemgangen og har mikroskop med fjernsyn til rådighed. Jeg skal ikke have tilbagemelding på dette materiale inden kurset. ´
 
Virtuel kursus kasse for maligne sygdomme i nedre luftveje findes på hjemmesiden. Materialet består af 10 præparater, som stort set er repræsentative for de præparater I vil møde inden for diagnostik af maligne lunge sygdomme. Præparaterne vil blive gennemgået på kurset. Jeg vil gerne have besvarelses liste på ”kassen” senest  5.1. 2019. I vil inden kurset modtage ”facitlisten” via jeres mail, hvorefter der vil være mulighed for, at I kan gennemgå præparaterne endnu engang inden kur
susstart. 
 
 
Kursus præparaterne til non-neoplastiske lunge sygdomme er slides, der også vil være i kuverten.  Karen Ege Olsen sender mail med oplysninger på disse præparater.
 

Diagnoselisten på de virtuelle cases skal mailes til mig på flg. adresse:  Bsko0020@regionh.dk
 
Er man lidt kreativ er det nemt at få facitlisten fra tidligere kursister. Kassen er primært tænkt som ”reference præparater” for jer, hvor I har mulighed for at se udvalgte histologiske og cytologiske tumorpræparater. 
 
Diagnoselisten på de non neo-plastiske cases skal mailes til Karen på flg. Adresse:

Karen Ege Olsen [Karen.Ege.Olsen@rsyd.dk]
 
 
 
 
 
HUSK AT AFLEVERE SLIDES OG BLOKKEN PÅ KURSET.
 
Jeg vil desuden være meget glad hvis du vil sende mig en mail som kvittering for at du har modtaget vævs blok og slides.
 
 
Frokost, kaffe, te og lidt hjemmebag vil blive serveret på kurset.
 
Er der noget, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at kontakte mig. 
 
Vi glæder os til at se jer og vi håber I får et udbytterigt kursus.
 
God arbejdslyst 😊.
 
 
Mange hilsner på undervisernes vegne
 
Birgit Guldhammer Skov  

_