Kontakt

Birgit Guldhammer Skov

Overlæge, dr.med. klinisk lektor

Arbejde: +45 35 45 72 66

Mail: bsko0020@regionh.dk
 
Rigshospitalet 

Patologiafdeling, Opgang 54

Postadresse: Blegdamsvej 9, 2100 Ø København

Besøgsadresse: Inge Lehmanns vej 14, 4.sal, 2100 Ø København

www.rigshospitalet.dk