Virtual microscopy

Pręparat 1

64-årig kvinde med 2 cm stort afrundet infiltrat i højre mellemlap. 30 pakkeår. Ingen tidligere malign sygdom på Patobank. Forstørret st. 7. EBUS herfra.


Pręparat 2

81-årig kvinde, storryger gennem mange år (40 pakkeår). Processer i begge lunger. Finnålsaspirat fra højre lunge


Pręparat 3

72-årig kvinde med infiltrat i højre lunge. 30 pakkeår. Slide fra lobektomipræparat.


Pręparat 4a

84-årig mand med central tumor i højre lunge. 60 pakkeår.
4a. Skyllevand fra højre lunge.


Pręparat 4b

84-årig mand med central tumor i højre lunge. 60 pakkeår.
EBUS fra station 7.


Pręparat 4c

84-årig mand med central tumor i højre lunge. 60 pakkeår.
Mucosabiopsi fra højre hovedbronchus


Pręparat 5

71-årig kvinde med 19 mm stor tumor i venstre overlap. Aldrig ryger. Slide fra tumor.


Pręparat 6

78-årig mand, 45 pakkeår, normal bronkoskopi. Grovnålsbiopsi fra venstre underlap.


Pręparat 7

81-årig mand, ukendt rygestatus, infiltrat i venstre lunge. Finnål herfra.


Pręparat 8

69-årig mand med 35 mm stort infiltrat i venstre lunges overlap. 100 pakkeår. Slides fra lobektomi.


Pręparat 9

65-årig kvinde, hyponatriemi, vægttab, 40 pakkeår. Biopsi fra højre overlap.


Pręparat 10

62-årig kvinde med forstørrede hilusglandler. 30 pakkeår. EU´s fra st. 4L.